Misja Senior Europeum

Misją Senior Europeum, którą będą realizowały jej placówki jest zadbanie o stan zdrowia i samopoczucie ludzi w podeszłym wieku tracących autonomię fizyczną lub psychiczną oraz zapewnienie im kompleksowej całodobowej opieki bez względu na ich płeć, sytuację materialną, narodowość, przynależność religijną, orientację seksualną, a także wszystkie inne przymioty, które mogłyby być przyczynkiem do ich dyskryminacji. Opieka ta będzie w związku z tym realizowana z poszanowaniem godności tych osób, ich komfortu, indywidualności, a jednocześnie mając na uwadze zachowanie przez nie niezależności.