Misja Senior Europeum

Misją Senior Europeum, którą będą realizowały jej placówki jest zadbanie o stan zdrowia i samopoczucie ludzi w podeszłym wieku tracących autonomię fizyczną lub psychiczną oraz zapewnienie im kompleksowej całodobowej opieki bez względu na ich płeć, sytuację materialną, narodowość, przynależność religijną, orientację seksualną, a także wszystkie inne przymioty, które mogłyby być przyczynkiem do ich dyskryminacji. Opieka ta będzie w związku z tym realizowana z poszanowaniem godności tych osób, ich komfortu, indywidualności, a jednocześnie mając na uwadze zachowanie przez nie niezależności.

 

Zapytanie Ofertowe

Zapytanie ofertowe na wybór koordynatora punktu informacyjno-konsultacyjnego świadczącego  usługi dla uczestników i uczestniczek projektu:  Pomagajmy lepiej - kompleksowe wsparcie dla opiekunów faktycznych" (czytaj dalej)